Dovanų kupono naudojimosi taisyklės

20€_pavyzdys 50€_pavyzdys 100€_pavyzdys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja dovanų kuponą tropikusaule.lt internetinėje svetainėje ir kuris turi teisę pasinaudoti dovanų kuponu arba perleisti jį trečiajam asmeniui.
 2. Dovanų kuponas suteikia pirkėjui teisę pasinaudoti paslaugomis, už sumą nurodyta ant dovanų kupono.
 3. Dovanų kupono nominalai gali būti 20 €, 50 €, 100 €.
 4. Dovanų kuponu mokėti galima neribotai kartų iki kol bus išnaudota suma.
 5. Dovanų kupono galiojimo laikas yra 3 mėnesiai, nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip.
 6. Dovanų kuponas nėra priimamas atgal ir negali būti keičiamas į piniginę sumą.
 7. Už nepanaudotus dovanų kuponus sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
 8. “Tropikų saulė” perkant dovanų kuponą prašo nurodyti pirkėjo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami teisingam pirkėjo identifikavimui.
 9. Pirkdamas dovanų kuponą pirkėjas sutinka, kad “Tropikų saulė” gali naudoti pirkėjo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 10. Pirkėjas, gali bet kuriuo metu atsisakyti jam teikiamų “Tropikų saulė” pasiūlymų.
 11. Informacija apie pirkėją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims “Tropikų saulė” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
 12. “Tropikų saulė” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje tropikusaule.lt.
 13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, “Tropikų saulė” gali laikinai arba iš viso nutraukti dovanų kuponų pardavimą internetu, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 14. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, “Tropikų saulė” neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.