Dovanų kupono naudojimosi taisyklės

20€_pavyzdys 50€_pavyzdys 100€_pavyzdys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 1. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja dovanų kuponą tropikusaule.lt internetinėje svetainėje ir kuris turi teisę pasinaudoti dovanų kuponu arba perleisti jį trečiajam asmeniui.
 2. Dovanų kuponas suteikia pirkėjui teisę pasinaudoti paslaugomis, už sumą nurodyta ant dovanų kupono.
 3. Dovanų kupono nominalai gali būti 20 €, 50 €, 100 €.
 4. Dovanų kuponu mokėti galima neribotai kartų iki kol bus išnaudota suma.
 5. Dovanų kupono galiojimo laikas yra 3 mėnesiai, nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kupone nurodyta kitaip.
 6. Dovanų kuponas nėra priimamas atgal ir negali būti keičiamas į piniginę sumą.
 7. Už nepanaudotus dovanų kuponus sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
 8. UAB “Saulė ir mada” perkant dovanų kuponą prašo nurodyti pirkėjo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami teisingam pirkėjo identifikavimui.
 9. Pirkdamas dovanų kuponą pirkėjas sutinka, kad UAB “Saulė ir mada” gali naudoti pirkėjo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 10. Pirkėjas, gali bet kuriuo metu atsisakyti jam teikiamų UAB “Saulė ir mada” pasiūlymų.
 11. Informacija apie pirkėją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims UAB “Saulė ir mada” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
 12. UAB “Saulė ir mada” pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje tropikusaule.lt.
 13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, UAB “Saulė ir mada” gali laikinai arba iš viso nutraukti dovanų kuponų pardavimą internetu, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 14. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, UAB “Saulė ir mada” neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.