Dovanų čekio naudojimosi taisyklės

 

Cekis-dovana

 1. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja dovanų čekį Tropikų saulės salone ir kuris turi teisę pasinaudoti dovanų čekiu pats arba perleisti jį trečiajam asmeniui.
 2. Dovanų čekis suteikia pirkėjui teisę pasinaudoti paslaugomis, už sumą nurodyta ant dovanų čekio.
 3. Dovanų čekio sumą pasirenka pirkėjas.
 4. Dovanų čekiu mokėti galima neribotai kartų iki kol bus išnaudota suma.
 5. Dovanų čekio galiojimo laikas yra 3 mėnesiai, nuo įsigijimo datos, nebent dovanų čekyje nurodyta kitaip.
 6. Dovanų čekis nėra priimamas atgal ir negali būti keičiamas į piniginę sumą.
 7. Už nepanaudotus dovanų čekius sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
 8. Perkant dovanų kuponą prašo nurodyti pirkėjo vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Šie duomenys naudojami teisingam pirkėjo identifikavimui.
 9. Pirkdamas dovanų čekį pirkėjas sutinka, kad galime naudoti pirkėjo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais.
 10. Pirkėjas, gali bet kuriuo metu atsisakyti jam teikiamų pasiūlymų.
 11. Informacija apie pirkėją yra konfidenciali ir trečiosioms šalims “Tropikų saulė” ją gali pateikti tik įstatymų nustatytais atvejais.
 12. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje tropikusaule.lt.
 13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti dovanų čekių pardavimą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
 14. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.